1.8 Co je m-learning?

Relativně novou formou výuky, která se objevila teprve nedávno, je mobilní vzdělávání označované jako m-learning. Koncept m-learningu se snaží v rámci stálého vývoje společnosti reflektovat trendy mladé generace a přizpůsobit se. Bez mobilních zařízená si dnes již náš život nedovedeme představit a právě proto se m-learning zaměřuje právě na ně.

Mobilní telefony, notebooky, tablety, čtečky elektronických knih, ale i hudební přehrávače, a dokonce i vzdělávací hry pro herní mobilní konzole, to vše a mnohem více lze zařadit právě do oblasti m-learningu. Propojením aplikací a nástrojů webu 2.0 by se dalo docílit zcela jiné úrovně vzdělávání. Pokud se však ohlédneme do odborné pedagogické literatury, publikace se věnují hlavně obecným zásadám a praktikám e-learningu. Jen malé procento z nich se zaměřuje konkrétně na používání nástrojů a aplikací webu 2.0. Pokrok je nevyhnutelný, ale myslím, že i přes pilotní projekty ministerstva školství se zaváděním tabletů do výuky, je před námi ještě minimálně několik let, než bude otázka m-learningu akceptována i v odborné pedagogické sféře.

Reklama dole