Magická zkratka PR?

V posledních letech se pojem PR [pí ár] začal uplatňovat a používat již v běžné komunikaci, a to nejen ve firemních kruzích, ale i široká veřejnost význam tohoto slova už v obecné míře zná. PR je tedy nejjednodušeji řečeno dle svého doslovného překladu „Public relations“ - vztahy s veřejností.

 

Odbornou a nejrozšířenější definicí public relations je formulace Institutu Public Relations (IPR) z roku 1978 : "PR činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností".

Definicí a výkladů pojmu PR existuje v dnešní době stovky. Nelze jednoduše popsat činnost a působení celého oboru, proto se budeme snažit postupovat postupně. Chtěl bych abyste si uvědomili, že stejně jako v důležitých výrobních odvětvích i oblast PR v sobě skrývá velký byznys a jako taková vytváří zisk. Důležitost dobrých vztahů s veřejností nelze podceňovat, protože pro firmy je určitě mnohem jednodušší prosadit sama sebe nebo svůj produktu za podpory a pochopení spotřebitelské veřejnosti.

Jan Princlík

theExperts.cz

                  

Reklama dole