Jaké jsou výhody Moodlu

Nová doba, nové směry, nová media. S příchodem moderních technologií se začala měnit tvář firemního vzdělávání. V dnešní době jen stěží naleznete v nabídce většiny firem např. rekvalifikační kurz, který by nebyl alespoň z části realizován určitou formou e-learningu. Je sice pravda, a to mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že každá firma má pod tímto pojmem zcela odlišnou představu. Nechci zde rozebírat jednotlivé varianty, které jsou nabízeny, ani představovat revoluční techniky elearningu, ale chtěl bych Vám představit prostředek k realizaci této formy výuky.


S rozvojem internetu do domácností se začala množit i nabídka s aplikacemi nabízející online výuku. Veškeré tyto důmyslné systémy, které byly ve svých počátcích nabízeny převážně univerzitám, sice splňovaly požadavky společností, ale také za velice vysoké částky. Tomu nasadil konec příchod systému Moodle v roce 2002. Jeho zakladatelem a otcem, který se o své dílo stará dodnes je Martin Dougiamas. Co takový moodle vlastně je? Jedná se v překladu o Modulárně objektově orientované dynamické prostředí pro výuku. A co je hlavními charakteristikami tohoto programu? Moodle opravdu funguje a je ZADARMO. Toto spojení nastartovalo raketový růst a rozšíření do všech sfér vzdělávání.


Pojďme si zde ve zkratce představit charakteristiky tohoto prostředí. Jak již bylo řečeno, jedná se o elearningový systém ve kterém lze jednoduše vytvářet online kurzy, obsah, zadávat testy a úkoly, sledovat výsledky a výstupy, nahrávat dokumenty a další soubory atd. Výhodou také je široká podpora ze strany vývojářů. O jeho popularitě svědčí i fakt, že již v roce 2003 byl přeložen do češtiny a tento program využívá snad každá vysoká škola v republice. Pokud se přenesete přes fakt, že tento program Vás donutí přehodnotit náhled Vaší dosavadní výuky, budete program s nadšením využívat dlouhá léta.


Jaké jsou Vaše zkušenosti s programem Moodle?

Jan Princlík

theE.cz

 

Reklama dole