Adaptace nového zaměstnance

Vzpomeňte si na své nervózní a psychicky náročné chvíle, kdy jste se ocitli v neznámém firemním prostředí. Nástup do nového zaměstnání je pro každého z nás nezapomenutelným okamžikem, ať už z pozitivního nebo negativního hlediska. Jakožto zaměstnavatel je Vaším cílem co nejrychlejší začlenění nového člena týmu do běžného pracovního procesu a hlavně jeho adaptace do jemu svěřené pozice. Musíte si uvědomit, že pro ostatní zaměstnance nemusí být vždy takový nováček přivítán s otevřenou náručí. Je brán jako konkurenční subjekt, na kterého si každý dává pozor, jelikož nikdo nemůže zcela tušit, co může očekávat.

Co tedy mohu pro nového zaměstnance jakožto zaměstnavatel udělat? Je nezbytné, aby s adaptačním procesem v personální politice byli seznámeni všichni vedoucí jednotlivých oddělení.  Velice dobře se osvědčila metoda mentoringu, to znamená, že novému zaměstnanci přidělíme osobu, která je mu po dobu jeho zkušební lhůty kompetentní zodpovědět jakoukoliv položenou otázku. Mentor by měl být s pracovní pozicí svého svěřence dobře seznámen, a proto se zvolí zaměstnanec, který již pracuje na stejné úrovni, popřípadě se jedná o nejbližšího nadřízeného. Mentor může být i finančně motivován.


Nový spolupracovník by měl být seznámen s filozofií a chodem firmy dopředu, proto musí komunikace probíhat již před nástupem. Není od věci si nového zaměstnance pozvat do firmy a ještě před ostrým startem ho představit kolegům, ukázat mu jeho kancelář a oddělení kde bude pracovat atd. Dejte nováčkovi najevo, že jste na jeho příchod připraveni, a že s ním již počítáte. Stávající zaměstnanci si pak pomalu a přirozeněji zvykají na skutečnost, že mezi ně přijde nový člověk.

Firma by měla mít pro nové zaměstnance připravení tzv. „vstupní balíček“. Takový soubor dokumentů by mohl např. obsahovat: představení firmy, podrobný popis pracovní pozice, tabulku hodnocených a očekávaných výstupů, interní informace firmy (firemní kultura, principy atd.), kontaktní údaje všech nebo důležitých spolupracovníků, potřebné dokumenty, informace o personální politice, možnosti a benefity (další vzdělávání atd.), řády a pravidla atd. Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že tento „vstupní balíček“ je u nových zaměstnanců hodnocen pozitivně.


V první den nástupu se snažte být jako mentor svému chráněnci na blízku. To jak se osvědčí, už pak zaleží na individuálních vlastnostech jedince. Po zaučení a nutných proškolení se musí nová síla zapojit plnohodnotně a účelně do pracovního procesu. Na konci zkušební lhůty je dobré se zaměstnancem jeho zkušenosti v rozhovoru důkladně rozebrat a jednotlivé poznatky pak můžete uplatnit při zaučování dalších nových kolegů.


Přeji pevné nervy v průběhu adaptačního procesu na obou stranách a budu jedině rád, pokud se s námi podělíte o Vaše zkušenosti z prvního dne v zaměstnání.

Jan Princlík

theE.cz

Reklama dole