Management v 21.století - pracovní trh a vzdělání

Nacházíme se v době, kdy stará pravidla přestávají platit a nové možnosti jakoby naznaly hranic. Stejně je tomu i v moderní formě managementu. Smiřme se s tím, že novou formu byznysu nemá smyl odmítat a bránit se jí. Při přechodu ke konceptu stále vzrůstající pracovní mobility občanů České republiky nesmíme spoléhat na zaběhnuté modely strategického řízení okopírované od nadnárodních korporací slovo od slova. Trendem se stává hledání vlastní cesty k úspěchu. 

 

Dle mého názoru je dnes již trh zaplaven „krásnou“ literaturou zabývající se obchodem, marketingem, managementem, osobním růstem a tak bych mohl pokračovat.  Důležitá pravidla ale zůstávají stále stejná. Pokud jsem schopni vyfiltrovat veškeré zbytečné a někdy překombinované strategie a návody jak být úspěšní ze všech knih, zůstane nám jediné „selský rozum a obchodní talent.“

Proto je nezbytné při fluktuaci trhu udržovat svůj osobní profesní kapitál stále aktuální. Toho docílíme pouze kvalitním a celoživotním vzděláváním. Rozšiřující se obzory nám umožní proplout vlnami fluktuace trhu a dovolí nám zůstat na hladině dění. Klasikova vsuvka na konec: „Učit se, učit se, učit se.“

 

Přeji krásný konec školního roku všem dětem.

Šéfredaktor proExperty.cz

Bc. Jan Princlík 

 

 

Reklama dole