Transatlantické partnerství pro obchod a investice - To je TTIP

TTIP - obchodní dohoda s USA je nezbytná pro udržení životní úrovně v EU

Ambiciózní plán o volném obchodu se Spojenými státy umožní Evropě udržet své místo na špici hospodářského žebříčku ve světě a zvýší se tím i hrubý domácí produkt EU. ->

Cecilia Malmström, euro komisařka pro obchod ve svém prvním projevu na konferenci v Evropském parlamentu hovořila o plánované balíčku obchodu a investic - známý jako TTIP. Dle Malmströmové, byl růst ekonomické síly na rozvíjejících se trzích v Asii a Jižní Americe obrovský krok vpřed pro lidstvo ale znamená to oslabení vlivu pro Evropu ve světě v budoucnosti. Ještě v roce 1990, ekonomiky EU představuje více než 20 procent světového HDP. Tento podíly podíl, by mohl vydržet do poloviny roku 2025,v závislosti na  ekonomickém růstu Číny a Indie, USA ale také sledují svůj klesající podíl světového obchodu, i když tempo růstu USA bylo silnější než v Evropě, tak je pravděpodobné, že se sníží rychlost poklesu proti jiným zemím.Nicméně, obchodní dohoda mezi EU a USA by byla největší v historii.

Bez vyhlídky na jakýkoli pokrok na půdě  Světové obchodní organizace (WTO),se EU a USA snaží vyjednat řadu dohod o volném obchodu s ostatními ekonomikami skupiny G20 ve snaze stanovit jakékoliv regulační normy, které by sloužily jako rámec pro budoucí obchodní a investiční pakty po celém světě.

"Musíme navazovat nové partnerství mezi Evropou a Spojenými státy, abychom hájit hodnoty a normy které sdílíme," řekla Malmstromová."Čím více se EU a USA mohou dohodnout na regulaci, nebo na pravidlech o interakci mezi obchodem, prací a životním prostředím tím více budeme moci formovat globální pravidla kolem těchto otázek," dodala Malmstromová.

Takové dohody by přispěly k formování světového obchodu na mnoho let. Zákonodárci EU mají tendenci se zaměřovat na okamžité a hmatatelné ekonomické přínosy z paktu EU-USA, kterými se snaží přesvědčit skeptickou veřejnost o svých zásluhách. Odhaduje se, že dohoda by přinesla růst HDP EU o 0,5 procenta a přinese 100 billion € za rok."Chceme-li si udržet náš způsob života, musíme nastavit pravidla teď," obchod expert Hosuk Lee-Makiyama, ředitel Evropského centra pro mezinárodní politické ekonomie,

"Tohle je naše poslední šance - to je místo, kde Evropa ještě pevně stojí," řekl a dodal: "pravda je, že Evropa potřebuje TTIP mnohem víc, než samotné USA".

Obchodní vyjednavači se sejdou v Bruselu v prosinci už u osmého kola rozhovorů, protože jednání začala v červenci 2013. Vyjednavači ale doufají, že se dohodnou na textu konečné smlouvy. V roce 2015 by pak měla proběhnout ratifikace parlamentem EU a parlamenty národních vlád. Mechanismus dohody umožňuje společnostem podniknout právní kroky proti vládám, pokud jejich rozhodnutí by mohlo ohrozit jejich investice. Kritici naznačují, že nároky investorů by mohly zabránit vládám schvalování zákonů v oblastech, jako je environmentální a sociální ochrana.

Reklama dole