Rozdělení managementu

manazerManažery lze rozdělit dle rozsahu odpovědnosti a postavení v organizaci na: Vrcholové (Top management, C-Level) – na jejich práci závisí konečné výsledky, usměrňují a koordinují všechny činnosti, vytváří hospodářskou politiku organizační jednotky a přebírají odpovědnost za akcionáře. Patří sem například generální, obchodní, ICT, finanční, personální nebo technický ředitel.


Střední linie (Střední management) – jejich odpovědnost je na úrovni organizačních jednotek nebo určité oblasti napříč organizací. Do této úrovně managementu patří manažer rizik, bezpečnosti nebo vývoje.
První linie – má rozsah zodpovědnosti na úrovni nejmenších organizačních jednotek. Příkladem je produktový manažer, správce budov, manažer logistiky nebo marketingu.

S rostoucí úrovní managementu roste nutnost větších konceptuálních dovedností a snižuje se potřeba technických dovedností. Mezilidské dovednosti zůstávají neměnné. Kromě tohoto liniového rozdělení, existují i jiní manažeři, jejichž zodpovědnost je tvořena jinak. Jde o štábní manažery, kteří mají na starosti štábní útvary, nebo o projektové manažery, kteří odpovídají za projekt a je pro ně typická maticová struktura organizace.

Tomáš Nikodým

redaktor rubriky BYZNYS

Reklama dole